top of page

Ağrı Yönetimi

Ağrı yönetimi;  ağrı kontrolü, medikal tedavi veya cerrahi girişimler gibi yöntemlerle kronik acı çeken kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve acı hissini azaltmak için kullanılan disiplinler arası bir yaklaşımdır.
 

AĞRI NEDİR?

Ağrının tanımı Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilâtı tarafından 1979 yılında şu şekilde yapılmıştır: "Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan bir duyudur". Ağrı hissi, bazı hallerde vücuttaki hastalıkların habercisi olarak faydalı sayılsa da çoğu zaman kurtulmak istediğimiz, günlük yaşantımızı olumsuz etkileyen hatta onu ızdırap haline getiren bir duygudur.

AĞRI ALGISI NEDİR?

Oluş mekanizmaları, yansımaları ve kişi üzerindeki algılamaları bakımından oldukça karmaşık bir duygu biçimidir ve kişinin yaşam kalitesinde önemli kısıtlılıklar oluşturur. Ağrı, ağrı çeken kişileri bedensel, duyusal ve psikolojik olarak etkilemekte yakınları için de duygusal ve sosyal sıkıntılar doğurmaktadır. Ağrı yalın bir uyarı değildir. Aksine önceden yaşanmış deneyimleri de içeren karışık bir algılama halidir.


Yeri, tipi, uyarının şiddeti gibi hislerin yanında, çok derin duygusal (emosyonel) ve kavramaya ait (kognitif) özellikleri de kapsar. Bu karışık yapının iyi analiz edilmesi, ağrı tedavisi açısından doğru yaklaşımın ortaya konması, tedavide başarı için önemlidir. Kliniğimizde bu disiplin altında adı geçen başlıklarda tedavi hizmetleri verilmektedir:

NÖROPATİK AĞRILAR

Merkezi ya da çevresel sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan ağrıya verilen isimdir. Yanıcı ve şok şeklindeki şiddetli ağrılardır. Ağrılar yeterli tedavi olmazsa etken ortadan kalksa bile ileti yolları üzerinde daha üst seviyeden ağrı oluşturan bir yapıya dönüşebilir. Yanma karakterli ve tedavisi daha zor ağrılardır.

AKUT AĞRILAR

Kısa sürede alevlenmiş ağrılardır. Akut ağrı bir doku harabiyeti ile başlayan ve doku iyileşmesiyle giderek azalan, kimyasal ya da mekanik uyaranlara karsı gösterilen fizyolojik bir yanıttır. Genel olarak belirli bir zamanı kapsar ve verilen tedaviye cevap verir. Akut ağrı, kronik ağrısı olan hastalarda da ortaya çıkabilen bir durum olabilir. İyi tedavi edilmeli. Yoksa kronik ve tedavisi zor hale gelebilirler.

KRONİK AĞRILAR

Çeşitli tedaviler uygulansa bile 6 ay ve daha uzun süreli geçmeyen ağrılardır. Tedavi edilebilen ya da edilemeyen durumlarda ortaya çıkan ve uzun bir zaman dilimine yayılan ağrıdır. Rutin ağrı kontrol tedavilerine cevap vermeyen inatçı bir ağrıdır. Kronik ağrısı olan hastalarda tedaviye, yapılan işlemlere ve hastalık seyrine göre akut ağrı durumları ortaya çıkabilir.

MUSKULOSKELETAL AĞRILAR (Kas-Kemik Ağrıları)

Genelde kas kaynaklı olup künt ve batıcı tarzda hissedilen, hareketle hafifleyen, derin palpasyonla hassaslık ve acı ile karakterize tipte yansıyan hatta dağılan ağrılar bütünüdür.

 

PSİKOJENİK AĞRILAR

Ağrıya neden olabilecek yapısal veya fonksiyonel bir neden olmaksızın ortaya çıkan veya ağrı kaynağının oluşturabileceği ağrının çok ötesinde bir şiddette hissedilen ağrı duyusudur.

PERSİSTANT POSTOPERATİF AĞRILAR (Geçmeyen Ameliyat Sonrası Ağrıları)

Cerrahi travma ile başlayıp, giderek azalan ve doku iyileşmesi ile sona eren akut ağrıdır. 

İNFLAMATUAR AĞRILAR

Enflamasyonun ön planda olduğu ve sistemik yaklaşımında gerektiği ağrılardır. Bel, kalça, diz gibi büyük eklemlerde daha sık görülür( Ankilozan spondilit, Romatizmal hastalıklar, sakroileit, tendinit ve bursit ağrıları gibi).

 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Ağrı tedavisi de bu komplike mekanizmaların bir bütün olarak değerlendirilmesini gerektiren bir alandır.

Ağrı kesici ilaçların etkili ve yeterli olmadığı durumlarda ise ağrının kaynağına göre fizik tedavi yöntemleri, cerrahi operasyonlar veya girişimsel ağrı tedavisi yöntemleri uygulanır. Bu noktada doğru yaklaşım hastaya en uygun tedavi yönteminin belirlenmesi ve zaman kaybetmeden hastanın doğru tedaviye ulaşmasının sağlanmasıdır.

Ağrılarda hastayı fazla bir zahmete sokmadan kolay ve etkin bir şekilde ağrının kesilmesini sağlamaya yönelik kullandığımız uygulamalar şu şekildedir.

  • Ağrı Taraması ve Değerlendirme 

  • Vücut Farkındalığı Eğitimi

  • Gevşeme Ve Nefes Teknikleri 

  • Koruyucu Tedavi Yöntemleri

  • Ağrı Yönetiminde Egzersiz

  • Ağrı Günlüğü Tutulması

bottom of page